Hoofdkantoor Apeldoorn: Gladsaxe 51 | 7327 JZ | +31 858640200 / Vestiging Leeuwarden | Tesselschadestraat 6 | 8913 HB / Vestiging Amsterdam | Naritaweg 70 | 1043 BZ

Prof BIMAS© Methode.

PROF BIMAS© METHODE

ProfBIMAS

De Prof BIMAS© methode staat voor
▪ Bewustwording
▪ Inspiratie
▪ Motivatie
▪ Activatie
▪ Stimulatie

De eerste stap is Bewustwording; indien men zich zelf bewust wordt van wat er beter kan, zal men ook openstaan voor verbeteringen. De tweede stap is Inspiratie. De geïnspireerde mensen zullen energie krijgen en klaar zijn voor de Motivatie. Dat is de derde stap. Met gemotiveerde mensen worden makkelijker topprestaties bereikt. Dat moet op een goede manier worden geactiveerd middels de vierde stap Activatie en uiteindelijk moet de organisatie vanuit zichzelf de Stimulans hebben om dit voort te zetten.

Onze ervaring leert dat met deze integrale en structurele aanpak de basis wordt gelegd voor continu groei en verbetering van mensen, uw organisatie en het resultaat. Via onze eigen ontwikkelde en bewezen “blended” leermethodieken volgens de Prof BIMAS © waarbij we “fysieke” trainingen combineren met webinairs, e-learning en interactieve, platforms worden mensen continu gemotiveerd en gestimuleerd om te blijven werken aan ontwikkeling. Daarmee behalen we het maximale rendement uit talent.

Back to Top

Onze trainers helpen u aan meer informatie en bij het maken van de juiste keuze.
Informatie aanvragen